Szanowni Mieszkańcy,

już w niedzielę od godz. 14:00 Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, zaprasza na „II Bieg Wolności Rząśnia 2023”.

Niedzielna impreza ma między innymi upamiętnić rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku, ale będzie również okazją do wspólnego, rodzinnego spotkania i zabawy. Wydarzenie ma charakter wspólnotowy, przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku i kondycji.

Zapisy online już się zakończyły, jednakże do Biegu można będzie się zapisać w Biurze Biegu od godz. 14, aż do wyczerpania limitu miejsc startowych (200 osób).

Uczestnikom Biegu zapewniamy „pakiet startowy” oraz NIEZWYKLE ATRAKCYJNE NAGRODY!
Głównym punktem niedzielnego programu będzie oczywiście sam Bieg, którego harmonogram przedstawiamy poniżej, jednakże w tym dniu oprócz tego zapewniamy atrakcje w postaci między innymi dmuchanego placu zabaw dla najmłodszych, zabaw z animatorem oraz poczęstunek dla dzieci.
Ponadto:
– pokazy służb mundurowych,
– prezentacja motocykli Stowarzyszenia „Rząśnia Moto Team”,
– promocja akcji „Przygarnij zwierzaka” – Schronisko Funny Pets w Czartkach.

Harmonogram imprezy:
godz. 14:00 – otwarcie biura biegu, zapisy do „II Biegu Wolności” i „Biegu Kolorów” dla dzieci.
Pokaz sztuk walki MMA i pokaz taneczny Body Helper Paweł Woeltz.
g
odz. 14:45 – wspólna rozgrzewka przed „Biegiem Kolorów” dla dzieci.
godz. 15:00 – „Bieg Kolorów” w kategoriach:
– przedszkolaki,
– kl. I-III,
– kl. IV–VI,
– kl. VII-VIII.
godz. 16:45 – wspólna rozgrzewka z trenerkami Body Helper Katarzyną Woeltz i Iriną Antoniuk.
godz. 17:00 – start „II Biegu Wolności” Rząśnia 2023.
około godz. 18:40 – wręczanie nagród.

Partnerzy: Stowarzyszenie Klub Biegacza „Warta”, ESBANK Bank Spółdzielczy, LKS „Czarni” Rząśnia., Ochotnicze Straże Pożarne, Body Helper Paweł Woeltz, Rząśnia „Moto Team”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej (w tym Regulamin Biegu) na stronie internetowej: rzasnia.pl/ii-bieg-wolnosci-rzasnia-2023 oraz rzasnia.pl/przypominamy-juz-4-czerwca-ii-bieg-wolnosci-rzasnia-2023.

Szczegółowy regulamin porządkowy imprezy "II Bieg Wolności Rząśnia 2023"

Na podstawie art. 65b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002, poz. 1768, poz. 1783 i poz. 2589), zarządza się co następuje:
1. Widzom zabrania się wchodzenia na jezdnię, przechodzenia i przebiegania przez nią podczas trwania imprezy.
2. Widzom zabrania się wchodzenia na ogrodzony teren zawodów.
3. Widzom zezwala się poruszać wyłącznie poza barierkami oddzielającymi plac zawodów
4. Prawo przebywania w rejonie startu i trasy biegu posiadają wyłącznie osoby funkcyjne realizujący zadania związane z zawodami (sędziowie), a także fotoreporterzy oraz fotografowie dopuszczeni przez organizatora.
5. Uczestnicy imprezy winni dostosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe, oraz są zobowiązani do zachowania ładu, porządku i dbałości o mienie.
6. Komunikaty i informacje organizacyjno-porządkowe podaje na bieżąco spiker zawodów, a uczestnicy imprezy winni ich przestrzegać.
7. Uczestnicy imprezy mają zakaz wnoszenia na imprezę przedmiotów niebezpiecznych, które mogłyby zagrozić życiu, zdrowiu ludzkiemu lub mieniu.
8. Uczestnicy (zawodnicy) II Biegu Wolności Rząśnia 2023 mają zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
9. Po zakończeniu zawodów o godz. 19:00 dnia 4 czerwca 2023 r. uczestnicy zawodów winni rozejść się do domów.
10. Bieg będzie prowadził radiowóz policyjny.
11. Zawodnicy będą oznaczeni numerami startowymi umieszczonymi na koszulkach.
Przypominamy! Już 4 czerwca "II Bieg Wolności Rząśnia 2023"

Przypominamy! Już 4 czerwca „II Bieg Wolności Rząśnia 2023”


Uwaga! Utrudnienia w ruchu

Urząd Gminy w Rząśni informuje, iż w związku, biegiem ulicznym na dystansie 8 km pod nazwą: “II Bieg Wolności Rząśnia 2023” w dniu 4 czerwca 2023 r. (niedziela) w godz. 17:00 – 18:30 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym oraz czasowe zamknięcia następujących ulic:
– ul. 1 Maja, ul. Bielskiego, część drogi wewnętrznej Rząśnia – Suchowola, część drogi gminnej Suchowola – Rząśnia, droga wewnętrzna Suchowola – Grabowiec (przy starej cegielni), droga gminna przy hydroforni w kierunku sklepu Dino, część drogi powiatowej obok parku 600–lecia w Rząśni – według poniższej mapy.

Prosimy równocześnie o nieparkowanie oraz usunięcie Państwa pojazdów z poboczy tych ulic.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Więcej informacji o samym Biegu pod bezpośrednim linkiem: www.rzasnia.pl/biegwolnosci.

Szczegółowy regulamin porządkowy imprezy "II Bieg Wolności Rząśnia 2023"

Na podstawie art. 65b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002, poz. 1768, poz. 1783 i poz. 2589), zarządza się co następuje:
1. Widzom zabrania się wchodzenia na jezdnię, przechodzenia i przebiegania przez nią podczas trwania imprezy.
2. Widzom zabrania się wchodzenia na ogrodzony teren zawodów.
3. Widzom zezwala się poruszać wyłącznie poza barierkami oddzielającymi plac zawodów
4. Prawo przebywania w rejonie startu i trasy biegu posiadają wyłącznie osoby funkcyjne realizujący zadania związane z zawodami (sędziowie), a także fotoreporterzy oraz fotografowie dopuszczeni przez organizatora.
5. Uczestnicy imprezy winni dostosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe, oraz są zobowiązani do zachowania ładu, porządku i dbałości o mienie.
6. Komunikaty i informacje organizacyjno-porządkowe podaje na bieżąco spiker zawodów, a uczestnicy imprezy winni ich przestrzegać.
7. Uczestnicy imprezy mają zakaz wnoszenia na imprezę przedmiotów niebezpiecznych, które mogłyby zagrozić życiu, zdrowiu ludzkiemu lub mieniu.
8. Uczestnicy (zawodnicy) II Biegu Wolności Rząśnia 2023 mają zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
9. Po zakończeniu zawodów o godz. 19:00 dnia 4 czerwca 2023 r. uczestnicy zawodów winni rozejść się do domów.
10. Bieg będzie prowadził radiowóz policyjny.
11. Zawodnicy będą oznaczeni numerami startowymi umieszczonymi na koszulkach.

Mapa II Biegu Wolności Rząśnia 2023