Wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Rząśnia

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wygenerowane w systemie Wsparcia Organów Wyborczych elektroniczne wersje dokumentów:
protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Rząśnia sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni,
protokół z wyborów do Rady Gminy Rząśnia sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni .


Zgodnie z powyższymi dokumentami wymaganą liczbę głosów uzyskał i na Wójta Gminy Rząśnia został wybrany:
STOLARCZYK Tomasz Jerzy.

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

Na Radnych Gminy Rząśnia w poszczególnych okręgach wybrani zostali:
– okręg wyborczy nr 1: MIKŁASZEWSKA Bożena Justyna,
– okręg wyborczy nr 2: POPŁAWSKI Jarosław Stanisław,
– okręg wyborczy nr 3: BOŻEK Mariusz,
– okręg wyborczy nr 4: ROZUMEK Adam,
– okręg wyborczy nr 5: PEŁKA Tomasz Miłosz,
– okręg wyborczy nr 6: MENTEK Grzegorz Adam,
– okręg wyborczy nr 7: SZCZEPAŃSKI Leszek Józef,
– okręg wyborczy nr 8: SOBCZAK Sylwester Andrzej,
– okręg wyborczy nr 9: BOROŃ Sławomir Marek,
– okręg wyborczy nr 10: SŁOMIAN Dorota Helena,
– okręg wyborczy nr 11: OLCZAK Mirosław Kazimierz,
– okręg wyborczy nr 12: KOZIEŁ Marek Jan,
– okręg wyborczy nr 13: JUSZCZYK Sławomir Józef,
– okręg wyborczy nr 14: TELENGA Robert Piotr,
– okręg wyborczy nr 15: HACHURSKI Włodzimierz Michał.

Frekwencja w Gminie Rząśnia była jak zawsze bardzo wysoka i wyniosła 73,50%.


Kompletne skany protokołów wraz z zestawieniem wyników oraz poszczególne protokoły z Obwodowych Komisji Wyborczych zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia.


Szczegółowe informacje i statystyki dotyczące wyborów samorządowych w Gminie Rząśnia dostępne są w serwisie wyborczym Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/100905.