Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni informuje

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2018 r. w godzinach 16:00 – 20:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni przy ul. 1 Maja 16A (I piętro) odbędzie się dyżur psychologa Teresy Wolnowskiej – Cierniak.
Bezpłatne dyżury psychologa zapewniane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Rząśni.

Zapisy – w rejestracji Ośrodka Zdrowia, tel.: 44 631-77-77.


W dniach 22 i 23 listopada 2018 r. (czwartek – piątek), od godz. 9:00, w naszym Ośrodku przyjmować będzie pacjentów dr Zimmer-Nowicka, specjalista w dziedzinie laryngologii, audiologii oraz foniatrii.
Wizyta odbędzie się w ramach Programu Profilaktycznego Schorzeń Układu Oddechowego finansowanego przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców.

Zapisy – w rejestracji Ośrodka, po uzyskaniu skierowania od lekarza POZ przyjmującego w Ośrodku (dr Kruk i dr Nowak-Mszyca).