Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje konsumentów wody z sieci wodociągu Chabielice – Stanisławów na terenie gminy Szczerców, gminy Rusiec i gminy Rząśnia, że w próbkach wody pobranych w dniu 22.08.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu Chabielice – Stanisławów na terenie gminy Szczerców nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

W związku z powyższym wodę oceniono jako przydatną do spożycia.

Komunikat dotyczy odbiorów wody w miejscowościach Augustów. Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań Kopy, Marcelin.

Komunikat PPIS w Bełchatowie z dnia 26.08.2022 r.

Komunikat PPIS w Bełchatowie z dnia 26.08.2022 r.