Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pajęcznie pragnie przestrzec przed osobami, które nachodzą gospodarstwa w naszym powiecie podając się za pracowników Kasy usiłując wyłudzać od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Przypominam, że pracownicy Kasy odbywający wizytacje w gospodarstwach, mają za zadanie wyłącznie informować dłużników o obowiązku terminowego regulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz o występowaniu zaległości w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobierają pieniędzy należnych z tego tytułu. Każdy pracownik upoważniony do przeprowadzania wizytacji gospodarstw rolnych i domowych posiada imienną legitymację służbową, którą winien okazać przed rozpoczęciem wizytacji.

W przypadku powzięcia przez Państwa jakichkolwiek informacji o próbach wyłudzania danych osobowych pod pozorem załatwiania spraw ubezpieczeniowych, czy domagania się od rolników spłaty rzekomego zadłużenia w KRUS, prosimy niezwłocznie powiadamiać Policję oraz placówkę terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Z poważaniem

Kierownik Placówki Terenowej

mgr Zbigniew Gajęcki

 

Plik do pobrania:
komunikat placówki terenowej KRUS w Pajęcznie.