Na polecenie Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. nowych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty informujemy, że 28 grudnia 2023 r. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego możliwe będzie tylko do godziny 12.00.

Dodatkowo informujemy, że 28 grudnia 2023 r. o godzinie 9.00 centralnie zablokowana zostanie możliwość skorzystania z usługi online składania wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego).

Po wdrożeniu nowego systemu, wszystkie usługi związane z dowodami osobistymi powinny działać poprawnie od 29 grudnia 2023 r.