W grudniu zakończyliśmy kolejną dużą inwestycję jaką było uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowościach Rząśnia i Suchowola poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowe zadanie, jak sama nazwa wskazuje, miało na celu wyposażyć działki, gdzie rozwija się budownictwo mieszkaniowe w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W jego ramach wykonano łącznie: 2857,85 m sieci kanalizacji grawitacyjnej DN200, 519,29 m sieci kanalizacji tłocznej DN110, 676,05 m sieci DN160 (138 szt. odejść do granicy działek), 2 kpl tłoczni ścieków, 1517,26 m sieci wodociągowej w zakresie średnic od DN90 do DN160 oraz 13 kpl hydrantów ppoż.

W odbiorze końcowym brali udział: Pan Wójt Tomasz Stolarczyk, który powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za pracę włożoną w realizację przedmiotowej inwestycji, przedstawiciele Urzędu Gminy w Rząśni, przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Popławski, przedstawiciele Wykonawcy oraz Pani Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni.
Inwestycja była realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj, a jej rozpoczęcie poprzedziło wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 6 127 642,13 zł brutto. Część kosztów, a dokładnie 3 109 595,47 zł została pokryta z dofinansowania jakie uzyskaliśmy w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

Wszyscy mieszkańcy, których działki obejmuje przedmiotowa inwestycja, mogą się już podłączać do nowej sieci wodociągowej. Jeśli zaś chodzi o sieć kanalizacji sanitarnej, to zgodnie z informacją, która pojawiła się na naszej stronie w tym tygodniu część mieszkańców terenu objętego inwestycją może się już do niej podłączać. Pozostałych prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość gdyż ze względu na przedłużające się procedury z PGE nie mamy na chwilę obecną zalicznikowanych nowych tłoczni. Gdy tylko ten fakt nastąpi zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Brzezińska.