Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, że ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”!

Jej celem jest wyłonienie zadań, które zostaną zrealizowane przez samorząd województwa łódzkiego w 2025 roku. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono 8 milionów złotych, z czego 2 miliony złotych na pulę wojewódzką, a kolejne 6 milionów złotych – na zadania w ramach pul powiatowych.
Inicjatywy można zgłaszać do 4 marca.

Budżet Obywatelski jest dedykowany wszystkim mieszkańcom województwa łódzkiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Budżetu Obywatelskiego.

Kolejna edycja budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”!

Kolejna edycja budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”!