W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych informuję, że rodziny posiadające co najmniej troje dzieci w wieku do lat 18 lub jeżeli kontynuują naukę do 25 roku życia mogą składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni (GOPS)  wniosek o wydanie  Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać  z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Aktualny wykaz instytucji i firm, wysokość zniżek wykazany jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl  w  Urzędzie Gminy (sekretariat) i  GOPS.

 Kartę przyznaje się na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wzór wniosku  oraz wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku dostępny jest poniżej lub do pobrania  w  GOPS.

Szczegółowych  informacji udzielają osobiście lub telefonicznie: Sekretarz Gminy tel. 44-631 71 22 wew. 242, pracownicy GOPS tel. 44 -631 71 84.

Pliki do pobrania:

wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny,

wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku.