Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 23 kwietnia 2014 roku poz. 518) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U.  Nr 2-07, poz.2108 ze zm.) oraz  wykonaniu uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XXVII/201/2013z dn. 05.11.2013 r. –  Wójt Gminy Rząśnia ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości.

Pliki do pobrania: