Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy weekend majowy, tj. w piątek 2 maja 2014 r. Urząd Gminy w Rząśni i jednostki organizacyjne Gminy Rząśnia będą czynne w normalnych godzinach pracy – od 7:30 do 15:00.

Dniem wolnym dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rząśnia (zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)) w zamian za święto przypadające na 3 maja br., będzie dzień 20 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Gminę Rząśnia.