Wójt Gminy Rząśnia oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni, w terminie od 8 lipca 2014 r. do 17 lipca 2014 r. organizuje dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka, kolonie letnie  w górach, w miejscowości Sokolec .

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni w terminie do 30 kwietnia 2014 r.