Informacja o planowanych pracach na przejeździe kolejowym w Białej

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości otrzymaną informację o planowanych pracach torowych na przejeździe kolejowym w km 39,470 w ciągu drogi powiatowej, w miejscowości Biała w dniach 9 – 15 września 2019 r. (termin zmieniony po piśmie aktualizującym przesłanym przez wykonawcę) w związku z którymi zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
W ramach prac przedmiotowy przejazd będzie zamknięty dla ruchu.

Poniżej umieszczamy też grafiki z czasową organizacją ruchu wprowadzoną na czas prowadzonych prac.
Kierowcy powinni stosować się do oznakowania informującego o objeździe!

Prezentowane grafiki odnoszą się do terenu całego powiatu. Rysunek nr 1 posiada oznaczenia konkretnych miejsc w których ustalone są objazdy. Miejsca te szczegółowo opisane są w kolejnych grafikach (pliki w wysokiej rozdzielczości można pobrać poniżej).

Uwaga! Informacja o przedłużeniu prac do 23 września: https://rzasnia.pl/przedluzenie-terminu-prac-na-przejezdzie-kolejowym-w-bialej/


Uwaga!! Informacja o przedłużeniu prac do 30 września: https://rzasnia.pl/przedluzenie-prac-na-przejezdzie-kolejowym-w-bialej/

Pliki do pobrania:
informacja o planowanych pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w drodze powiatowej,
informacja aktualizująca o planowanych pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w drodze powiatowej,
komplet grafik informujących o czasowej organizacji ruchu w wysokiej rozdzielczości.