Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020  należy składać  do 15 września 2019 r.  w GZO  (w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rząśni  – 2 piętro).
Wnioski do odebrania na miejscu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia, oświadczenia przedstawiające dochód za miesiąc sierpień br. (dochód nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę w rodzinie).

Tel. kontaktowy: 44 631- 71 – 26.

 

Źródło: Gminny Zespół Oświaty w Rząśni.