Informacja o nieodpłatnym poradnictwie specjalistycznym w powiecie pajęczańskim

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Pajęcznie podajemy do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), informację Starosty Pajęczańskiego o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pajęczańskiego.

Plik do pobrania:
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pajęczańskiego.