Informacja o możliwości wystąpienia smogu pyłowego (aktualizacja)

W związku z wiadomością otrzymaną z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przekazujemy komunikaty o wystąpieniu możliwości przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.

W dniu 26.11.2019 r. do przekroczenia może dojść na obszarze powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego.
[AKTUALIZACJA] W dniu 27.11.2019 r. do przekroczenia może dojść na obszarze powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego.

Zgodnie z prognozami Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dot. zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 istnieje możliwość przekroczenia poziomu informowania (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna) o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PA=150 μg/m3 – wartość 24-godzinna).

Link do prognozy: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=lodzkie .

W celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenie pyłu PM10 w powietrzu zaleca się unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonego ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym. Najbardziej narażone grupy ludności to: osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży.

Plik do pobrania:
komunikat o możliwości wystąpienia smogu pyłowego w dniu 26.11.2019 r.,
komunikat o możliwości wystąpienia smogu pyłowego w dniu 27.11.2019 r..