Spotkanie informacyjne dotyczące projektu “SILNI W BIZNESIE”

Na prośbę Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego przekazujemy Państwu informację dotyczącą realizowanego projektu „SILNI W BIZNESIE”.

W dniu 28 listopada br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie organizowane jest spotkanie informacyjne, dla osób zainteresowanych potencjalnym uczestnictwem w projekcie.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych po 30 roku życia zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim i łaskim, które są zainteresowane rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
– wsparcie szkoleniowo-doradcze – blok 60 h szkoleń i 10 h doradztwa indywidualnego;
– wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej;
– wsparcie pomostowe w wysokości 2.100,00 zł przez 6 lub 12 miesięcy.

W załączeniu ogólna informację dotycząca realizowanego przedsięwzięcia.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu “SILNI W BIZNESIE”

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu “SILNI W BIZNESIE”