Wójt Gminy Rząśnia oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni organizuje kolonie letnie w miejscowości Ełk – Mazury.
Termin kolonii od 29 lipca 2013r. do 7 sierpnia 2013r. dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do GOPS-u w Rząśni w terminie do 7 czerwca 2013 r.