Uprzejmie informujemy, iż Powiat Pajęczański przystąpił do udziału w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, są również dostępne na jego stronie internetowej pod adresem www.pajeczno.pcpr.pl.

Wnioski można składać do 30 września 2013!