Wójt Gminy Rząśnia oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni organizują kolonie letnie w miejscowości Gąsawa.        

Termin kolonii od 15 lipca 2016 r. do 24 lipca 2016 r. dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni w terminie do 25 maja 2016 r.