Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Rząśnia pozyskała kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, tym razem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami (tłocznymi) dla miejscowości Suchowola i części Rząśnia”.

Kwota dofinansowania pochodzi z umorzenia wcześniejszej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi i stanowi kwotę 1 419 720, 89 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 92 798,76.