Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 21.06.2016 roku podpisała umowy umarzające pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr U16009/07024, U16011/09023, U16010/09022 z przeznaczeniem umorzonych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowni wraz WLZ dla miejscowości Będków, Żary i części miejscowości Rząśnia”

Koszt całkowity inwestycji to 4.160.070,00 zł z czego dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez umorzenie pożyczki nr U16009/07027 w wysokości 69.344,64 zł., pożyczki nr U16011/09023 w wysokości 60.544,00 zł. oraz pożyczki U16010/09022 w wysokości 80.748,00 zł.

W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków, Żary oraz części Rząśni z odprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w Rząśni. Łączna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosić będzie 6153,20 metrów, długość kanalizacji tłocznej wynosić będzie 3805,00 metrów, wybudowanych będzie 115 przyłączy oraz 6 przepompowni ścieków.

 

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi