Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że stypendium motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostanie wypłacone w dniu 6 lipca 2016 r. o godz. 12:00 w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, przy ul. 1 Maja 37.

Wnioski o przyznanie stypendium można odebrać w Gminnym Zespole Oświaty (budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni, ul. 1 Maja 16  – II piętro) . Do wniosków należy dołączyć świadectwo lub kopie świadectwa potwierdzoną przez Dyrektora Szkoły. Termin składania wniosków mija 10 lipca 2016 r.

Informujemy również, że zasady przyznawania stypendiów regulowane są przez uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XXIV/253/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów, która zamieszczamy poniżej.

Pliki do pobrania:
Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIV/253/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów.