Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia” zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania:  27 638,28 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi  22 110,00 zł.

W ramach realizacji zadania zostało zebranych  i unieszkodliwionych 102,364 Mg  odpadów zawierających azbest tj. płyt  azbestowo- cementowych z 45 posesji z terenu gminy Rząśnia.  

 

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi :  www.zainwestujwekologie.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi