Urząd  Gminy w Rząśni informuje Mieszkańców, którzy nie złożyli wniosków, a posiadają zmagazynowany azbest (eternit) o możliwości składania wniosków o odbiór azbestu do dnia   21 lipca 2017 r.  (piątek) w Urzędzie Gminy w Rząśni  pok. nr 11 (sekretariat)  w godzinach pracy Urzędu.