25 lipca 2016 r. uruchomiona zostanie internetowa rezerwacja wizyt osób chcących złożyć wnioski o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zaproszenia oraz zezwolenia na pracę.

Rezerwacji  należy dokonać na stronie rezerwacje.lodzkie.eu.

Pierwsze wizyty zarejestrowane elektronicznie możliwe będą od dnia 1 sierpnia 2016 r. Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu uruchomiono odrębne stanowisku komputerowe (parter, przy ochronie).


On 25 of July 2016 online booking visits  will be launched for clients submitting applications for legalization of stay in Poland, invitations and work permits.

Booking website: rezerwacje.lodzkie.eu.

First online booked visits  will be available  from 1  August 2016. Clients who have no access to the Internet can arrange visit  using computer on the groud floor (beside security guards).