Informujemy wszystkich Mieszkańców gminy, iż rozpowszechniane na naszym terenie zaproszenia na spotkania dotyczące zasad funkcjonowania technologii fotowoltaicznej i możliwości jej odsprzedaży są wyłącznie marketingowym działaniem firmy która jest autorem zaproszenia.

Gmina Rząśnia w żadnej formie nie bierze, ani nie brała udziału w przygotowaniu tych spotkań, a użycie na zaproszeniu logotypu Gminy Rząśnia – w związku z czym można odnieść mylne wrażenie, że Gmina Rząśnia jest ich współorganizatorem – odbyło się bez naszej wiedzy i zgody.

Chcąc uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości informujemy, że o wszelkich działaniach dotyczących działań proekologicznych prowadzonych przez Gminę Rząśnia nasi Mieszkańcy będą powiadamiani tylko i wyłącznie drogą oficjalną (tj. na stronie internetowej, poprzez kurendy, usługę powiadamiania sisms) z konkretnym wskazaniem ich autorstwa.