Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pajęcznie zaprasza zainteresowanych rolników na bezpłatne dwudniowe szkolenie  z zakresu norm i wymogów wzajemnej zgodności (Cross compliance) dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie.
Na szkoleniu omówione zostaną warunki, jakie powinno spełniać gospodarstwo rolne, aby uniknąć sankcji w postaci zmniejszenia wysokości dopłat  bezpośrednich z powodu nieprzestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności .

Terminy szkoleń:
1. 21-22.01.2013 r. godz. 9:00
2. 24-25.01.2013 r. godz. 9:00
3. 28-29.01.2013 r. godz. 9:00
4. 31.01-01.02.2013 r. godz. 9:00

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Szkolenia prowadzone będą w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Sulmierzyce.
W pierwszym dniu szkolenia zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, w drugim dniu istnieje możliwość dowiezienia uczestników. Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Rejonowym Zespołem Doradztwa w Pajęcznie pod nr telefonu: 34 311 11 97 lub 519 301 029 do dnia 17 stycznia 2013 roku. Ilość miejsc ograniczona.