Informacja dla Mieszkańców

Gmina Rząśnia informuje, że w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na realizacje programu dotacji na wymianę istniejących kotłów na ekologiczne kotły opalane biomasą, gazem i olejem opałowym w dniu 27 listopada 2018 roku przeprowadzona zostanie kontrola zrealizowanych inwestycji.

W związku z tym u części z Państwa pojawi się pracownik WFOŚiGW wraz z pracownikiem Gminy celem zweryfikowania udzielonej dotacji.

Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia kontroli tj. udostępnienie oryginałów dokumentacji oraz wpuszczenie kontrolujących do pomieszczeń kotłowni.