I Sesja Rady Gminy Rząśnia VIII Kadencji. Relacja

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyła się I sesja zwyczajna Rady Gminy Rząśnia VIII kadencji. Obrady rozpoczął i poprowadził do momentu wyboru Przewodniczącego Radny Senior Sławomir Juszczyk.

Jednym z głównych punktów sesji było złożenie ślubowania przez Radnych, którym wcześniej zaświadczenia o wyborze wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni Anna Gajewska – Bęben.
Po złożeniu ślubowania Radni w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia, którym został Jarosław Popławski, a następnie – również w głosowaniu tajnym, Wiceprzewodniczących, którymi zostali Sylwester Sobczak i Sławomir Boroń.

Po wybraniu Prezydium Rady ślubowanie złożył Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, jeszcze raz dziękując Wyborcom za okazane zaufanie oraz wyrażając nadzieję na dobrą i owocną współpracę z nowo wybraną Radą Gminy.

Po złożeniu ślubowania przez Wójta, Rada Gminy Rząśnia przystąpiła do wybrania składu osobowego stałych Komisji Rady, tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Komunikacji oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych.

Na zakończenie sesji grupy Radnych zgłosiły również powstanie dwóch klubów Radnych, kluby “Nasza Gmina” i “Wspólnie dla Społeczeństwa”.