W dniu 25.09.2014 r. Wójt Gminy Rząśnia podpisał umowę o dofinansowanie nr 01590-6930-UM0540136/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” pn. „Zakup umundurowania i podstawowego wyposażenia harcerskiego oraz wyjazdu turystyczno – krajoznawczego dla 7 Drużyny Starszoharcerskiej „ISKRA” w Rząśni.

Wartość pozyskanego dofinansowania to 13.679,30 jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W ramach operacji zostanie zakupionych 30 kompletów umundurowania harcerskiego i podstawowego wyposażenia harcerskiego oraz wyjazd turystyczno – krajoznawczy dla 7 Drużyny Starszoharcerskiej „ISKRA” z Rząśni jak również zakup dwóch szaf w których będą przechowywane zakupione rzeczy.

Wartość całej operacji to koszt 22.947,54 zł.

PROW - Gmina Rząśnia