Uprzejmie informujemy o terminach odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rząśnia na rok 2014.

Odbiór wszystkich pojemników w gminie Rząśnia odbywał się będzie w każdą drugą i trzecią środę miesiąca, wg. poniższego harmonogramu i obejmie wszystkie rodzaje pojemników, tj. zmieszane, suche i szkło. Odbiór odbywał się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00 – realizowany będzie przez firmę Eko-Region Sp. z o. o.

Zawiadamiamy jednocześnie, iż związku z prośbą firmy „Eko-Region” z Bełchatowa zostanie przesunięta zbiórka odpadów komunalnych w miesiącu styczniu na trzecią i czwartą środę miesiąca tj. 15 i 22 stycznia 2014 r.

15 stycznia 2014 r. odbiór odpadów odbędzie się w sołectwach:

Augustów, Będków, Biała, Broszęcin-Kolonia Broszęcin, Kodrań-Kopy, Marcelin, Rząśnia, Żary-Rychłowiec.

22 stycznia 2014 r. odbiór odpadów odbędzie się w sołectwach:

Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin.

Zaistniała sytuacja wynikła z  organizacji pracy firmy „Eko-Region” w którym pierwsza środa w miesiącu styczniu jest dniem wolnym od pracy i zmienia harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

 Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00.

ODBIÓR ODPADÓW W SOŁECTWACH:

Augustów, Będków, Biała, Broszęcin-Kolonia Broszęcin, Kodrań-Kopy, Marcelin, Rząśnia, Żary-Rychłowiec

BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ W KAŻDĄ DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

Miesiąc

Zmieszane

Suche

Szkło

Styczeń

15

15

15

Luty

12

12

12

Marzec

12

12

12

Kwiecień

9

9

9

Maj

14

14

14

Czerwiec

11

11

11

Lipiec

9

9

9

Sierpień

13

13

13

Wrzesień

10

10

10

Październik

8

8

8

Listopad

12

12

12

Grudzień

10

10

10

PLIK DO POBRANIA:

ODBIÓR ODPADÓW W SOŁECTWACH:

Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin

BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ W KAŻDĄ TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

Miesiąc

Zmieszane

Suche

Szkło

Styczeń

22

22

22

Luty

19

19

19

Marzec

19

19

19

Kwiecień

16

16

16

Maj

21

21

21

Czerwiec

18

18

18

Lipiec

16

16

16

Sierpień

20

20

20

Wrzesień

17

17

17

Październik

15

15

15

Listopad

19

19

19

Grudzień

17

17

17

 

PLIK DO POBRANIA:

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2014 – sołectwa: Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin.