Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk z wielką przyjemnością informuje, iż Gmina Rząśnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 84 tys. zł  na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia” w ramach grantu „E-aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”.
Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem projektu jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, a partnerem merytorycznym Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 150 osób, w kilku modułach tematycznych. Będzie wykorzystywał lokalne zasoby tj. szkolenia będą organizowane w punktach na terenie gminy – tak aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, którymi są mieszkańcy Gminy z różnych grup wiekowych, w tym osoby w wieku 25-34 lata, 35-43 lata, 44-64 lata, 65 i więcej lat.

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji. Dzięki projektowi nastąpi podniesienie ich kompetencji, wzmocnienie postawy obywatelskiej i krytycznego myślenia. Dzięki realizacji projektu gmina zdiagnozuje obszary wiedzy i braków w tym zakresie. Również w obszarze świadczenia usług dla ludności oraz rozwoju lokalnej infrastruktury będzie mogła świadomie planować rozwiązania wykorzystujące wiedzę i umiejętności mieszkańców w zakresie wykorzystania nowych mediów i kanałów informacyjno – komunikacyjnych – jak Internet.

 Na bezpłatne szkolenia będzie można zapisać się już wkrótce.

Grant dla Gminy Rząśnia na bezpłatne szkolenia

Grant dla Gminy Rząśnia na bezpłatne szkolenia