Kolejne wyróżnienie dla Gminy Rząśnia

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 2 października 2018 r. podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbywało się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk odebrał nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w rankingu pisma samorządowego WSPÓLNOTA „Wydatki inwestycyjne samorządów” (w kategorii gminy wiejskie) za lata 2015 – 2017. Przypominamy, że w roku ubiegłym nasza gmina zajęła miejsce trzecie – zanotowała więc awans.

Ranking prowadzony jest przez Redakcję pisma z profesorem Pawłem Swianiewiczem – Kierownikiem Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego od kilkunastu lat jest wymiernym i niezależnym wskaźnikiem poziomu realnych inwestycji samorządowych w Polsce. Ranking opracowywany jest na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to prestiżowe spotkanie od lat stanowiące platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu. Tospotkanie łączące liderów samorządu i finansów będzie stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów.

Forum to 2 dni spotkań, 60 debat i wykładów , 360 prelegentów, 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów.

Organizatorem wydarzenia jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca najbardziej opiniotwórczego dla samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, a współgospodarzem Forum jest Miasto Katowice.