Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z udostępnioną do pobrania poniżej broszurą informacyjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi “Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz”.

Publikacja przygotowana we współpracy z instytutami naukowymi, wskazuje jak chronić wodę w rolnictwie. Przekazuje krótko wiedzę i umiejętności poprawnej uprawy gleb, doboru gatunków i odmian roślin uprawnych, prostych budowli hydrotechnicznych, rodzaje małej retencji, metody zwiększania dostępności zasobów wodnych i retencjonowania wody, nietechniczne metody kształtowania retencji, itp.

Plik do pobrania:
Broszura z poradami: “Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz”.