Uprzejmie informujemy, że w dniach 4 – 7 maja 2021 r. od godziny 6:00  na terenie Gminy Rząśnia, odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:

4 maja 2021 r. (wtorek):
– Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, Żary.
5 maja 2021 r. (środa):
– Będków, Stróża, Zielęcin, Rekle.
6 maja 2021 r. (czwartek):
– Rząśnia (cała), Rychłowiec, Suchowola.
7 maja 2021 r. (piątek):
– Biała, Gawłów.                                             

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w powyższym harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
– zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki),
– zużyte opony (małe do 1250 mm),
– złom metalowy,
– dywany, wykładziny,
– zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
– odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.),
– baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła.,
– odzież,
– szkło luzem,
– opakowania po farbach i lakierach,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 635 – 37 – 12 wew. 47 (Eko – Region Sp. z o. o.).

Uwaga! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 6:00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Rząśnia. Gmina ekologiczna