Uczeń naszego Gimnazjum, Maciej Wilk, pod opieką Pani Anny Czyżyckiej wziął udział w  finale Festiwalu Historycznego obejmującego swoim zasięgiem województwo łódzkie i kujawsko-pomorskie.

Celem nadrzędnym konkursu było rozwijanie uczuć związanych z patriotyzmem i zainteresowań historyczną tematyką lokalną, a także pogłębianie wiedzy historycznej. Tegoroczne zmagania były wyjątkowe za sprawą honorowego patronatu Pierre’a Lévy”ego, Ambasadora Francji w Polsce.

Wśród patronów byli także Grzegorz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kosma Złotowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty oraz Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu Historycznego „Tradycja i Pamięć” był „Okres napoleoński a sprawa polska na tle epoki”.

Uczeń przygotował prezentację multimedialną zgodnie z regulaminem konkursu. Uzyskał tytuł Mistrza zajmując I miejsce w Powiecie Pajęczańskim.

Gratulujemy!

Tekst z zdjęcia: Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rząśni.