Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w dniach od 22 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r. będą wykonywane przeglądy stanu trwałych użytków zielonych w celu określenia aktualnego zasięgu leja depresji PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz jego wpływu na plonowanie łąk w pierwszym pokosie.

Przeglądu dokonają pracownicy Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy.