4 maja w Dzień Świętego Floriana Strażacy obchodzą swoje święto. W tym dniu obchodzony jest też Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jego symbolem jest czerwono-niebieska wstążeczka, która symbolizuje ogień i gaszącą go wodę.

W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest, jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Świętuje zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

W Gminie Rząśnia obchody organizowane są corocznie w dniu Święta Konstytucji 3 Maja, które ma równie uroczysty i podniosły charakter. W tym jakże ważnym dniu strażacy z wszystkich jednostek z terenu Gminy Rząśnia gromadzą się na uroczystej mszy świętej w ich intencji.

W tym roku obchody te były szczególne, gdyż druhom z jednostek OSP Broszęcin oraz OSP Rząśnia wręczone zostały odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. I tak między innymi, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesław Chomicza, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza pośmiertnie otrzymał świętej pamięci druh Józef Szataniak, bardzo liczna grupa druhów została też odznaczona Złotymi Srebrnymi i Brązowymi Medalami za Zasługi Dla Pożarnictwa, odznakami Wzorowy Strażak, a także odznaczeniami za wysługę 30, 25, 15, 10 i 5 lat pracy.

Odznaczenia wręczali: Wiceprezes Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP  druh Adama Nowak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia Jarosław Popławski, Proboszcz Parafii Św. Rocha w Rząśni Ks. Zbigniew Witecki, Wikariusz Parafii Św. Rocha w Rząśni Ks. Michał Widera, Ksiądz Senior Zygmunt Maciążek.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie na tę uroczystość i raz jeszcze z okazji wczorajszego święta wszystkim strażakom, zarówno zawodowym jak i ochotnikom życzymy  wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a także bezpiecznych powrotów z akcji i satysfakcji z pełnionej służby.