W dniu dzisiejszym w wydaniu wojewódzkim „Dziennika Łódzkiego” oraz branżowym dzienniku „Puls Biznesu” ukazały się ogłoszenia promujące oraz zachęcające potencjalnych Inwestorów do lokowania swoich inwestycji na oddanych właśnie do użytkowania terenach inwestycyjnych w Gminie Rząśnia.

Publikacje te są początkiem kampanii informacyjnej, która będzie rozszerzana w innych mediach oraz w sposób umożliwiający dotarcie do jak najszerszej grupy Przedsiębiorców, mającej zapewnić rozwój tych terenów, ich odpowiednie wykorzystanie z użyciem wszystkich atutów, które jako gmina możemy zaoferować potencjalnym Inwestorom.

Poniżej publikujemy treść opublikowanych ogłoszeń.

artykuł w „Dzienniku Łódzkim”,

artykuł w „Pulsie Biznesu”.