Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Wzrost efektywności instalacji OZE w Gminie Rząśnia” uprzejmie informujemy, że w sobotę oraz niedzielę (3-4 lutego 2024 r) dokumenty dotyczące udziału w projekcie, tj. informacja Wójta Gminy, ankieta informacyjna oraz wzór umowy z Gminą będą dostępne u Sołtysów.

W przypadku Sołectwa Rząśnia będą one dostępne w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni (wejście od tyłu budynku) w następujących godzinach:
– sobota: 10.00-12.00,
– niedziela: 15.00-17.00.

Informujemy, że Sołtysi oraz osoby wydające dokumenty w świetlicy OSP w Rząśni nie będą udzielały konkretnych informacji dotyczących projektu – wydawanie dokumentów ma na celu osobiste dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Przypominamy, że osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do magazynu energii dostarczają wszystkie dokumenty do specjalnie uruchomionego w Urzędzie Gminy w Rząśni punktu konsultacyjnego (II piętro), który działał będzie do 7 lutego br. tj. w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 8.00 – 19.00.

Więcej pod bezpośrednim linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.