Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Białej

W dniu 20 listopada 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej przyłączyli się do globalnej akcji UNICEF. W tym dniu przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. UNICEF jest jej strażnikiem,  jest największą na świecie organizacją w całości dedykowaną dzieciom. Wszystkie działania mają na celu […]

Andrzejki – wieczór wróżb i zabaw w Zielęcinie

Zgodnie z polską tradycją dzień przed imieninami Andrzeja obchodziliśmy w naszej szkole wieczór wróżb i zabaw połączony z dyskoteką. W zabawie zorganizowanej przez Samorząd Szkolny przy współudziale przedstawicieli rodziców z Rady Rodziców brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Rada Rodziców zatroszczyła się o poczęstunek, a Samorząd Uczniowski zadbał o dobrą muzykę, konkursy i wróżby. Zabawa […]

Mikołajki w Będkowie. Relacja

Radość i uśmiech na twarzach najmłodszych i tych trochę starszych mieszkańców Naszej Gminy towarzyszyły wizycie Świętego Mikołaja, który we wtorek 4 grudnia pojawił się na Świetlicy w Będkowie. Spotkaniu z Mikołajem w parze szedł pokaz taneczny trzech grup wiekowych zespołu tanecznego “Tęcza”. Dzieciaki zaprezentowały swoje umiejętności przed najbliższymi – rodzicami i innymi gośćmi, którzy bardzo […]

Rolniku – upadek to nie przypadek – informacja KRUS

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Pajęcznie zgłoszono 67 wypadków przy pracy rolniczej. Około 63% z nich stanowiły upadki osób. Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem […]

Powiatowy Konkurs Historyczny w Działoszynie

30 listopada 2018r. w siedzibie Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny, którego tematyką było 250-lecie Konfederacji Barskiej. Sejm ustanowił rok 2018 – Rokiem Konfederacji Barskiej. Celem Konfederacji było zniesienie narzuconego przez Rosję traktatu, mocą którego Rzeczpospolita stawała się protektoratem rosyjskim,  zniesienie ustaw uchwalonych przez sterroryzowany przez rosyjskie wojska sejm, dających […]

Komunikat WIORiN w Łodzi

KOMUNIKAT dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających  bulwy  ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi  przypomina o  konieczności dołączania do przemieszczanych bulw ziemniaków oznakowania oraz   odpowiednich dokumentów. Bulwy ziemniaków przemieszczane na terytorium RP i do innych państw UE muszą być: Oznakowane […]

Informacja Gminnego Zespołu Oświaty

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że wręczenie stypendium Wójta Gminy Rząśnia za bardzo dobre wyniki w nauce dla studentów odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rząśni.

ARiMR zarejestruje Koła Gospodyń Wiejskich

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół gospodyń wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i […]

Międzypokoleniowe spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodraniu

W poniedziałek 3 grudnia 2018 r. odbyło się „Międzypokoleniowe spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodraniu”, zorganizowane przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni, Filię Biblioteczną oraz GOK w Kodraniu. Nim zaczęła się główna część imprezy, zgromadzeni goście mieli okazję zapoznać się z pracami i eksponatami zgromadzonymi w budynku. Różnego rodzaju kwiaty, obrazy, malowidła, wyszywanki […]