Trening systemu alarmowania oraz upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Na podstawie Zarządzenia Nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.38.2019.AD z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Plik do pobrania: – Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.38.2019.AD z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Składanie wniosków o zwrot akcyzy od 1 sierpnia

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Rząśnia, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami […]

Wybory do Izb Rolniczych. Lokale wyborcze

Komisja Okręgowa Nr 74 w Rząśni informuje, że w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. (niedziela) lokal wyborczy, zlokalizowany będzie w budynku Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, otwarty będzie w godzinach 8:00 – 18:00.

Prace taksacyjne w lasach. Informacja.

W związku z realizacją zadania pt.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa: gminy Działoszyn, Pajęczno, Kiełczygłów, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce” Starosta Powiatu Pajęczańskiego podpisał umowę ze spółką LAS- R Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Snycerskiej 34/13, 30- 817 Kraków dotyczącą powyższego zadania. Wójt Gminy […]

Usuwanie azbestu. Informacja.

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia” zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania: 60.899,10 zł. netto z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi 51.384,00 zł. W […]

Informacje Gminnego Ośrodka Zdrowia

W dniu 24 lipca 2019r. (środa) od godziny 15:30 w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców gminy, przyjmować będzie lek. med. Katarzyna Bracichowicz.- specjalista psychiatra. Zapisy – w rejestracji Ośrodka Zdrowia. Informujemy, ze w dniu 25 lipca 2019r. (czwartek ) od godziny 13:30 w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia dla […]

Gmina Rząśnia na obchodach Święta Policji

W ubiegłą niedzielę 14 lipca policjanci z powiatu pajęczańskiego oraz czterech innych powiatów garnizonu łódzkiego (bełchatowskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i wieluńskiego) świętowali na placu Narutowicza w Bełchatowie 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Podczas obchodów, po uroczystej mszy świętej, złożono meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi, insp. Andrzejowi Łapińskiemu, z którego rąk przedstawiciele każdej komendy – w […]