W ubiegły weekend druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli i Broszęcina wraz z Mieszkańcami, zorganizowali akcję zbierania śmieci na poboczach i w rowach wzdłuż dróg gminnych przebiegających przez poszczególne miejscowości.

Dzięki Ich zaangażowaniu oczyszczono kilkanaście kilometrów poboczy, z których zebrano blisko niemal dwie tony różnego rodzaju odpadów. Znaczną ich część stanowiły szklane butelki, plastik, papier, aluminiowe puszki oraz opony.

W imieniu Organizatorów tych akcji apelujemy o niezaśmiecanie naszego otoczenia. Pamiętajmy, że każdą ilość odpadów której nie zagospodarujemy w pojemnikach na śmieci możemy bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych który mieści się w Rząśni (Nr 78 B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Zwracamy się też z prośbą do Mieszkańców, którzy zauważą nielegalne wyrzucanie odpadów o zgłaszanie tego faktu – w ten sposób również wspólnie dbamy o środowisko.

Ochotniczym Strażom Pożarnym w Suchowoli i Broszęcinie dziękujemy za godną naśladowania, podjętą z własnej inicjatywy, akcję – dzięki Wam nasza gmina na pewno stała się piękniejsza.

Źródło: OSP Suchowola i OSP Broszęcin.

Podobne wpisy: