Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów


PSZOK nieczynny w dniu 30.12.2023

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w najbliższą sobotę 30 grudnia 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) mieścić się w Rząśni Nr 78B – w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków i świadczy usługi  w następujących dniach i godzinach:
– poniedziałek: nieczynne,
– wtorek – sobota: 8:00 – 16.00.

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

Telefon: 502 – 143 – 453.


W okresie zimowym godziny świadczenia usług mogą ulec skróceniu, a w okresie letnim – wydłużeniu.

Do punktu (PSZOK) można oddawać następujące odpady komunalne: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony osobowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, odpady zielone. Odpady ulegające biodegradacji , szkło w tym szkła bezbarwne i szkła kolorowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne oraz opakowań wielomateriałowych, metale.