W dniu dzisiejszym w budynku Szkoły Podstawowej w Stróży miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Otóż Filia naszej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży obchodziła 40 lecie swojej działalności.

Z tek okazji przybyli na spotkanie p.t. „Czterdzieści lat minęło…” czytelnicy, mieszkańcy, sympatycy Biblioteki i władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Tomaszem Stolarczykiem, m. in. mogli wysłuchać obszernej i profesjonalnej prezentacji multimedialnej Pani Magdaleny Komór, ukazującej z perspektywy zmian historycznych te obecne jak i dawne dokonania Biblioteki oraz jej pracowników. Podczas spotkania podkreślano zaangażowanie mieszkańców Stróży i okolic w życie Biblioteki oraz jej wagę dla życia kulturalnego całej miejscowości i gminy.

O rozwoju Filii w tym okresie czasu świadczy fakt, iż w chwili obecnej posiada ona ponad 6 tys. woluminów, a rokrocznie nowymi czytelnikami staje się grubo ponad 100 osób.

Na zakończenie, z racji prześwietnej i okrągłej rocznicy, zdmuchnięto 40 świeczek na okolicznościowym torcie i dłuższą chwile dyskutowano o roli Bibliotek w naszym życiu.