Miesięczne archiwum: wrzesień 2022

Odbiór przebudowanej sieci wodociągowej w Broszęcinie

W dniu wczorajszym tj. 29.09.2022 r. nastąpił odbiór inwestycji pn. „Przebudowa  sieci wodociągowej w miejscowości Broszęcin”. Przedmiotowym odcinkiem woda dostarczana będzie zarówno dla naszych mieszkańców tj. Broszęcina, Kolonii Broszęcin, Augustowa, Marcelina, Kopów i Kodrania, jak i dla części sąsiadującej z nami Gminy Rusiec.

Nowo wykonany odcinek zastąpił  stalowy wodociąg DN400, który był w bardzo złym stanie technicznym. Liczne awarie jakie miały na nim miejsce przez ostatnie lata skutecznie uprzykrzyły życie  naszym mieszkańcom poprzez coraz częstsze i dłuższe przerwy w dostawach wody. Dlatego też Gmina Rząśnia podjęła decyzję o wykonaniu nowego odcinka sieci. Niemała zasługa w tym przypadku jest też radnego – Pana Sylwestra Sobczaka, który usilnie zabiegał o rozwiązanie problemu i monitorował powstawanie nowego odcinka.

Wykonany nowy odcinek o łącznej długości 1437,71 m wykonany jest z rur PE średnicy 315 mm. W ramach przedmiotowej inwestycji powstała także nowa komora wodomierzowa  wymiarach zewnętrznych 3,0 x 2,0 x 2,50 m, zostały także przepięte istniejące sieci o mniejszych średnicach dostarczające wodę bezpośrednio do naszych mieszkańców.

Nowy wodociąg nie biegnie jak poprzedni przez działki prywatne tylko w zdecydowanej większości wzdłuż dróg gminnych i powiatowych. Niemniej jednak w kilku przypadkach musieliśmy zlokalizować go na działkach naszych mieszkańców, którym to jednocześnie chcemy podziękować za udostępnienie własnych terenów na nowy wodociąg. Jest to, jakby nie patrzeć, dobro nas wszystkich.

Koszt inwestycji wyniósł 1 223 942,52 zł brutto. Prace zrealizowała firma Kaźmierczak Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych z miejscowości Kosów k/Moszczenicy.

Zdajemy sobie sprawę, że każda budowa, zwłaszcza sieci sanitarnych, niesie za sobą utrudnienia dla mieszkańców. Jednak biorąc pod uwagę korzyści, jakie wynikły z budowy, liczymy iż wszystkie niedogodności pójdą w niepamięć, a nowy wodociąg będzie nam bezawaryjnie służył przez wiele najbliższych lat.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Brzezińska.

Oferta pracy w szkole w Rząśni

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni poszukuje osoby kreatywnej, lubiącej pracę z dziećmi posiadającej wykształcenie pedagogiczne (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna) do pracy w przedszkolu.

Praca na zastępstwo na pełen etat od 1 października 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

CV proszę przesyłać na adres: szkolarzasnia@gmail.com.

Czytaj dalej

Granty z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

W dniu wczorajszym w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie wręczono granty dla przedstawicieli instytucji działających m. in na terenie Gminy Rząśnia, które te uzyskały dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Uroczyste wręczenie umów odbyło się w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Gminę Rząśnia reprezentowała Sekretarz Gminy Aldona Nagodzińska – Sadek oraz przedstawiciele stowarzyszeń które, przy wsparciu organizacyjnym Urzędu Gminy w Rząśni, pozyskały granty.

Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na uatrakcyjnienie i modernizację ogólnodostępnej infrastruktury lokalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. To przede wszystkim pieniądze na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Jednostki z terenu naszej gminy, pozyskały łącznie 70 871,00 zł, i tak:
– Ochotnicza Straż Pożarna z Broszęcina otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 545,00. W tej kwocie zostanie zakupiona m. in. szafa mroźnicza, taboret gazowy, zastawa stołowa na 150 osób, garnki. patelnie, mikrofalówka, ekspres do kawy,
– Ochotnicza Straż Pożarna z Suchowoli otrzymała dofinansowanie w kwocie 21 337,00. W tej kwocie zostanie zakupione wyposażenie do świetlicy przy OSP (telewizor, kanapa, stół bilardowy, urządzenie do popcornu, waty cukrowej, nagłośnienie, itp.),
– Ochotnicza Straż Pożarna z Zielęcina otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 989,00, które zamierza przeznaczyć na pomalowanie wnętrza remizy.

Zdjęcia: Daniel Sibiak, Dziennik Łódzki, naszemiasto.pl, grupa medialna Polska Press.

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Urząd Gminy w Rząśni, po otrzymaniu informacji z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów z siedzibą w Rogowcu – Kurnosie, informuje, że nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców:

Data i godz. planowanej przerwy
Miejscowości / ulice lub ich części zasilane z wyłączonej stacji
Nr wyłączonej stacji transformatorowej
30 września 2022 r. (piątek), 07:30 - 09:00Suchowola, Grabowiec.8-1433.
3 października 2022 r. (poniedziałek), 07:30 - 10:30Rząśnia: ul. Wysockiego, ul. 30 lecia, ul. Waryńskiego, ul. Nowa, ul. Prusa, ul. Reymonta, ul. Bielskiego, ul. Mickiewicza, ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza, ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Ogrodowa, ul. Konopnickiej, ul. Strażacka, Oczyszczalnia Ścieków, Górka, Rychłowiec, Trzcinica, Rekle.8-0068, 8-0255, 8-0521, 8-0713, 8-0365, 8-1456, 8-1455, 8-0029.

Dodatkowych informacji udzielają dyspozytorzy w RE, tel. 991.

Informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej dla Rejonu Bełchatów publikowane są na stronach internetowych PGE Dystrybucja S. A. (odnośnik do wskazanej strony znajduje się również na stronie internetowej gminy Rząśnia – w menu bezpośrednio pod polem aktualności).

Stronę tą można odwiedzić po kliknięciu w link: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.

Na stronach PGE Dystrybucja S. A. można również zamówić newsletter (przesyłany przez dystrybutora drogą mailową) informujący o planowanych przerwach.

Przyjęcia specjalistów w GOZ w Rząśni. Październik 2022

Szanowni Pacjenci,
najbliższe terminy do lekarzy specjalistów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni:
7 października 2022 r. (piątek) – laryngolog (od godz. 08:00),
19 października 2022 r. (środa) – psychiatra (od godz. 15:00),
19 października 2022 r. (środa) – alergolog (od godz. 13:40),
21 października 2022 r. (piątek) – ortopeda (od godz. 13:30),
26 października 2022 r. (środa) – diabetolog (od godz. 09:30),
27 października 2022 r. (czwartek) – urolog (od godz.08:30).

Świadczenia są finansowane przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców Gminy. Zapisy do specjalistów prowadzi rejestracja Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Aktualne informacje dotyczące między innymi terminów wizyt można śledzić na profilu Gminnego Ośrodka Zdrowia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/goz.rzasnia.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Sprzątanie Świata 2022

W dniu 16.09.2022 r. nasza szkoła (Szkoła Podstawowa im Marcina Bielskiego w Białej) przyłączyła się do 29 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata, organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia”. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Uczniowie wraz z wychowawcami chętnie przystąpili do działania. Grupy przedszkolne uporządkowały teren wokół szkoły, a starsze dzieci bardziej odległe, przydrożne tereny naszej miejscowości.

Głównym celem tej akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Koordynatorem akcji była pani Bożena Kin.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Powystawowa im. Marcina bielskiego w Białej.


16 września uczniowie naszej szkoły (Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im.Jana Pawła II w Rząśni) wzięli udział w tegorocznej 29. edycji ogólnopolskiej akcji sprzątania świata. Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się nazbierać wiele worków pełnych odpadów.

Sprzątanie Świata było dla wszystkich wspólną lekcją poszanowania środowiska, której w tym roku przyświecało hasło „Wszystkie śmieci są nasze!”.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.


„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska – Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Po raz kolejny również uczniowie naszej szkoły (Szkoły Podstawowej w Zielęcinie)dołączyli do akcji. Wychowawcy przeprowadzili lekcje ekologiczne, a następnie udali się sprzątać teren w pobliżu szkoły oraz w naszej miejscowości. Mimo, że nasza szkoła jest bardzo mała – udało się zebrać sporo różnych śmieci. Był to już 29. Finał Akcji Sprzątania Świata organizowany przez Fundację Nasza Ziemia.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.

Zaproszenie na bezpłatne webinarium dot. programu „Mój prąd”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z Programem „Mój Prąd”. W czasie spotkania przewidziany jest panel z udziałem przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Webinarium odbędzie się 11 października 2022 roku w godz. 11.00 – 12.00 (rekrutacja do 7.10.2022 r.).

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5653-webinarium-pn-moj-prad-dofinansowanie-mikroinstalacji-fotowoltaicznych pod przyciskiem „Weź udział”. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

Zaproszenie na bezpłatne webinarium dot. programu "Mój prąd"

Zaproszenie na bezpłatne webinarium dot. programu „Mój prąd”

Ostatni tydzień w szkole w Rząśni

Poniżej prezentujemy Państwu kilka wydarzeń z tego miesiąca które miały miejsce w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni. Jak widać życie – również to nie związane bezpośrednio z nauką – w największej placówce oświatowej w naszej gminie tętni. Zapraszamy do lektury.


Projekt #akcjareaktywacja

17 września w miejscowości Brutus odbył się 8. event projektu #akcjareaktywacja– wsparcie inicjatyw młodzieżowych w powiecie pajęczańskim.

Uczniowie klasy VIIIB uczestniczyli w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej ARIUS. Drużynowe wyścigi rowerowe odbywały się na granicy gmin Rząśnia i Kiełczygłów, u podnóża zwałowiska zewnętrznego odkrywki „Szczerców”. W tym dniu pogoda nie rozpieszczała zawodników, niestety co chwila pojawiała się fala deszczu. Mimo fatalnych warunków pogodowych uczniowie ZSP w Rząśni zajęli I, II oraz VII za co otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy uczestnikom za udział.


Święto patrona dzieci i młodzieży

Uczniowie szkół podstawowych z Rząśni i Zielęcina w niedzielę 18 września 2022 r. przypomnieli w czasie okolicznościowej akademii w kościele, że nadal jest moda na dążenie do świętości.

Najlepszym tego przykładem jest św. Stanisław Kostka, który mimo, że opływał we wszystkie dostatki i mógł skupić się na jak najlepszym ich spożytkowaniu, pozostawił dom rodzinny i wstąpił do zakonu jezuitów. Młodzież naszych szkół zaprezentowała pokrótce jego podróż przez zaledwie 18-letnie życie i ukazała wartości, którymi kierował się ich patron. Całości dopełnił śpiew pieśni traktujących o tym przedwcześnie zmarłym Polaku. Wykonał je chórek szkolny pod opieką p. Szymona Cebuli.

Bardzo dziękujemy zarówno młodzieży, za ukazanie ponadczasowych wzorców do naśladowania, jak i paniom katechetkom: Teresie Brożynie i Małgorzacie Gólczyńskiej, które odpowiadały za scenariusz i jego realizację.

ks. Michał Widera


Dzień Przedszkolaka

Dokładnie dziś 20 września obchodzony jest „Dzień Przedszkolaka”.

To święto towarzyszy przedszkolakom od 2013 roku. Wszystkie nasze grupy bardzo aktywnie spędziły ten dzień. Na dzieci czekały liczne niespodzianki, zabawy ruchowe, pląsy, tańce ale również zadania matematyczne, zagadki, zabawy z balonami i ze śpiewem. Dzieci z radością przystąpiły do proponowanych zajęć, był to dzień pełen wrażeń.


Międzynarodowy Dzień Kropki

W Naszej szkole 15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. W czwartek od samego rana korytarze Naszej szkoły się ,, zakropkowały”. Uczniowie i nauczyciele tego dnia przechadzali się ubrani w kolorowe kropki i wzorki. Malowaliśmy kropeczki ciekawymi technikami. Wysłuchaliśmy fragment książki ,, Kropka” ( The Dot).

Uczniowie starszych klasach oraz ósmoklasiści pracowali z tekstem bez znaku interpunkcyjnego (kropki), tylko ciąg liter, tasiemiec w formie spirali. Zadaniem uczniów było: wydzielić wyrazy, uporządkować zdania, wstawić znak interpunkcyjny ( kropkę), przepisać bezbłędnie tekst do zeszytu. Sposoby wykonania były różne. Najczęściej ,, w ruch” poszły kredki i mazaki. Uczniowie podjęli wyzwanie odnaleźli kropki. Chociaż uznali, że zadania nie było łatwe.

W klasie VII uczniowie zmagali się z gramatyką, a mianowicie- mieli znaleźć ukryte w kropkach nazwy przypadków- pokolorować je, a następnie zapisać w odpowiedniej kolejności, dodając pytania i odmienić przez przypadki wyrażenie- Dzień Kropki.

Źródło: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z ŁARR S.A.

W imieniu współpracującej z naszym samorządem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu naszej gminy na spotkanie informacyjne dotyczące pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczki Rozwojowej).

Spotkanie odbędzie się 10 października 2022 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Rząśni o godz. 11:00.

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki:
– w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln. zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
– w kwotach od 5 do 70 tys. zł – dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy);
m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania).

Więcej na spotkaniu oraz na stronie internetowej: https://larr.pl/jeremie2pr gdzie znajdą Państwo również informacje o innych produktach i usługach z oferty ŁARR.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Wójt Gminy Rząśnia informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.  

Ile wyniesie dodatek?

W zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła wnioskodawcy mogą liczyć na:
– 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
– 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
– 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
– 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Powyższe Źródła ciepła winny być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwo domowe to:
– osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
– osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
– jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
– gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Osoby uprawnione do dodatku dla gospodarstw domowych:-
– osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
– osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski można składać:
– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (Uwaga! Wniosek przesyłany poprzez platformę ePUAP powinien zawierać podpisany podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym plik wniosku – skan, itp. Podpisanie samej przesyłki nie spełnia wymogów formalnych);
– papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni;
– za pośrednictwem operatora pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:
– 44 631-71-84;
– 663-235-682: pracownicy socjalni;
– 785-193-692: świadczenia rodzinne.

Plik do pobrania:
wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.