Roczne archiwum: 2022

Uroczystość wręczenia nagród dla studentów

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk zaprasza na uroczystość wręczenia nagród za bardzo dobre wyniki w nauce dla studentów, którym przyznano nagrody za rok akademicki 2021/2022.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. (piątek)  w  Urzędzie Gminy w  Rząśni przy ul. 1 Maja 37(sala posiedzeń) o godz. 11:00 .

Program wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – Dostępne Mieszkanie

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. 

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
– ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
– posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
– nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl.

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W tych godzinach oszczędzaj energię

Na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych (www.pse.pl) publikowane są informacje na temat tzw. godzin szczytu. Zachęcamy do oszczędzania energii elektrycznej w tych godzinach. Określenie godzin szczytu ma kluczowe znaczenie, ponieważ właśnie w tych godzinach każdy z nas może najbardziej wspomóc bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wyznaczają godziny szczytu jako godziny z najwyższym przewidywanym zużyciem energii elektrycznej wytworzonej w źródłach innych niż odnawialne. Innymi słowy – są to godziny, w których elektrownie konwencjonalne muszą pracować z największą mocą, a do pokrycia zapotrzebowania konieczna jest praca jednostek najmniej efektywnych, przez co najdroższych. W godzinach tych często występują również najniższe poziomy rezerw mocy dostępne dla operatora systemu przesyłowego (OSP), niezbędne dla zbilansowania krajowego systemu i zapewnienia jego bezpiecznej pracy.

Zachęcamy do oszczędzania energii elektrycznej w godzinach szczytu i, o ile to możliwe, przesuwanie zużycia energii na inne godziny. Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i  unikanie poboru w okresach szczytów zapotrzebowania pozwoli na ograniczenie skutków kryzysu energetycznego, zmniejszenie cen energii i kosztów zarządzania systemem

– wyjaśnia Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i  środowiska.

Aktywna postawa odbiorców to kluczowy element zadbania o bezpieczeństwo energetyczne, nie tylko w czasie kryzysu – podkreśla wiceminister.

W sytuacji bardzo napiętego bilansu pracują wszystkie dostępne moce wytwórcze, w tym także te najmniej efektywne, generujące najwięcej CO2 i produkujące najdroższą energię. Mechanizmy rynkowe powodują, że to właśnie te najmniej efektywne i najdroższe elektrownie będą wyznaczały cenę rozliczeniową energii elektrycznej w danej godzinie.

Dlatego też ograniczenie zużycia jest najlepszym sposobem na obniżenie kosztów energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę sytuacji w systemie, na czym korzystamy wszyscy

– mówi Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 

System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a godziny szczytu nie oznaczają konieczności ograniczania dostaw energii. Mają one za zadanie zwiększyć świadomość społeczną i promować solidarne zachowania wszystkich odbiorców

– dodaje.

Jak można oszczędzać energię w godzinach szczytu?

Warto wówczas zrezygnować z korzystania z energochłonnych urządzeń, np. odkurzaczy, pralek, piekarników, grzejników elektrycznych, itp. Zachęcamy również do wyłączania nieużywanych urządzeń (np. komputera czy telewizora) oraz zgaszenia zbędnego oświetlenia. Więcej o oszczędzaniu energii można przeczytać na stronach Ministerstwa Klimatu i  Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji o pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego można znaleźć na  stronie „Jak funkcjonuje KSE?”.

Jak działają „paski”?

Wyznaczane godziny szczytu są prezentowane na stronie internetowej operatora systemu przesyłowego w formie tabeli w zakładce Godziny szczytu oraz na stronie głównej www.pse.pl
w postaci „pasków”, na których godziny szczytu oznaczono na żółto. Jeżeli w ten sposób zaznaczona jest np. godz. 16, wskazane jest ograniczenie zużycia w godzinach 16-17. Jeden z pasków pokazuje godziny szczytu w bieżącym dniu, drugi – na kolejną dobę. Informacje są aktualizowane codziennie przed godz. 17.

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Stacje są istotnymi elementami sieci przesyłowej – ich zadaniem jest zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej, obniżając je do poziomu, który umożliwia jej dostarczenie do gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci lokalnych operatorów dystrybucyjnych.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Koncert profilaktyczny Jacka Musiatowicza

23 listopada 2022 r. w Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni odbył się koncert profilaktyczny Jacka Musiatowicza poety i muzyka, który wystąpił wspólnie z synem Michałem. Przekaz słowno –muzyczny artystów, skierowany był do uczniów klas V –VIII.

Pan Jacek podzielił się z nami swoimi doświadczeniami, mówił, jak zgubne są skutki spożywania alkoholu czy zażywania narkotyków, popierając te przestrogi konkretnymi historiami. Muzyk podkreślał, jak ważne jest to, aby mieć w życiu pasje, hobby, wypełniać twórczo i konstruktywnie czas wolny, bowiem wtedy zło nie ma do nas dostępu. Artysta mówił jak wiele zła można wyrządzić słowem, wrogim spojrzeniem czy szyderczym uśmiechem, których tak w życiu młodzieży i nie tylko. Podkreślał, jak ważna jest rodzina, docenianie bliskich, szacunek dla innych.

Spotkanie słowno – muzyczne zorganizowane było w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani przy ogromnym wsparciu Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka.

Tekst i zdjęcia: Marlena Walczyk.

Rząśnia bardzo wysoko w Rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Rząśnia zajęła w ogłoszonym 2 grudnia br. Rankingu Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej „Gmina dobra do życia” bardzo wysokie 15 miejsce w kraju w kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców. Dało to naszej gminie 92 pozycję wśród wszystkich gmin w Polsce.

Ranking „Gmina dobra do życia” pokazuje jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Opracowany został na podstawie 63 wskaźników cząstkowych wybranych przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Wśród badanych czynników znalazły się zarówno te bezpośrednio związane z działaniami lokalnego samorządu, jak np. poziom edukacji czy dochody własne budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jak i te, które od samorządu nie zależą, ale na jakość życia mają niebagatelny wpływ, np. przeciętne wynagrodzenie czy usłonecznienie. Wszystkie razem tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Ranking przygotowany został we współpracy z prof. Przemysławem Śleszyńskim z Polskiej Akademii Nauk, co daje gwarancję odpowiednio dobranych wskaźników i wysokiego poziomu merytorycznego badania.

To kolejny ostatnio Ranking o tak szeroko zakrojonych kryteriach merytorycznych i oparty o oficjalne dane statystyczne w którym klasyfikowane są wszystkie gminy bez względu na brak akcesu do uczestniczenia w nim, w którym nasza gmina zajęła bardzo wysokie miejsce. Niewątpliwie jest to sukces całej naszej społeczności.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Rząśnia bardzo wysoko w Rankingu Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia"

Rząśnia bardzo wysoko w Rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia”

Źródło: Serwis Samorządowy PAP.

Mikołajki w Bibliotece w Białej

W Filii Bibliotecznej w Białej przygotowania do Mikołajek rozpoczęły się już w listopadzie. Dzieci bardzo chętnie przygotowywały mikołajkowe prezenty, ozdoby na choinkę i smakołyki.
18 listopada w naszej bibliotece odbyła się impreza pt. ” List do Świętego Mikołaja”. Uczniowie kl „0” Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej przybyli do nas z wychowawcami w pięknych, mikołajkowych strojach. Aby wprowadzić świąteczny nastrój dyrektor GBP w Rząśni Pani Joanna Konieczko przeczytała ” Opowiadania wigilijne”. Następnie dzieci wykonały mikołajkowe prace plastyczne i prezenty dla rodziców. Nie mogło też zabraknąć słodkiego upominku.

2 grudnia gościliśmy uczniów kl. I wraz z wychowawcą. Dzieci w wielkim skupieniu wysłuchały dwóch opowiadań: „Niespodziewanego gościa” Barbary Gawryluk i ” Legendy o choince”. Następnie z dużym zaangażowaniem odpowiadały na zagadki związane ze świętami Bożego Narodzenia. Dla naszych gości wielką frajdą było wykonanie ozdób choinkowych i świątecznych stroików. Spotkanie zakończyło się wyczarowaniem Mikołaja z bitej śmietany, racucha, dżemu truskawkowego i jagódek.

Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, Filia w Białej.

Rząśnia w czołówce Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego

W ubiegły czwartek 1 grudnia 2022 r. w łódzkim Orientarium odbyła się uroczysta Gala podsumowująca drugą edycję Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi.

Nasza gmina, którą reprezentował Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, zajęła bardzo wysokie piąte miejsce w kategorii gmin wiejskich, a w powiecie pajęczańskim jest gminą najlepszą. Jest to tym bardziej istotne biorąc pod uwagę fakt, że w rankingu badanych jest aż 16 wskaźników, a wśród nich budżet, zadłużenie, jakość pomocy społecznej, wysokość środków przeznaczonych na oświatę, plan zagospodarowania przestrzennego, itp. Wszystkie te dane są oficjalnymi danymi statystycznymi udostępnianymi przez Urząd Statystyczny. O niezależności oraz wysokiej meteorytyce tego Rankingu świadczy też wypowiedź podczas Gali dr Artura Mikula, Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi. który powiedział: „Nasz Ranking odnosi się do długotrwałych procesów, oceniane przez nas działania mają charakter strategiczny i długoterminowy”.

Przypomnijmy, że celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Tym bardziej cieszy fakt tak wysokiej pozycji naszej gminy.

Ranking Gmin Województwa Łódzkiego

Ranking Gmin Województwa Łódzkiego

Zdjęcia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi (Sebastian Zawalski).

Relacja z kampanii edukacyjno-informacyjnej projektu budowy pasywnego Gminnego Ośrodka Zdrowia

W dniach 29 – 30 listopada 2022 r odbyły się spotkania w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej projektu pod nazwą: „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni w systemie budownictwa pasywnego”.

W dniu 29 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie. Uczestniczyli w nim młodzi mieszkańcy naszej gminy: uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni, Szkoły Podstawowej w Białej i Szkoły Podstawowej w Zielęcinie, na których spoczywał będzie ciężar ochrony środowiska naturalnego w przyszłości. Dzieci wysłuchały prelekcji o podstawach budownictwa pasywnego oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Po wysłuchaniu prelekcji, nasi młodzi ambasadorzy nowych technologii zwiedzili nowy budynek ośrodka zdrowia.

Z kolei dniu 3O listopada o godz. 10 odbyła się konferencja dla samorządowców. Tematem konferencji były nowoczesne rozwiązania zastosowane w budynku ośrodka. Była ona prowadzona przez specjalistę z zakresu ochrony środowiska, który zaprezentował obiekt i efekty ekologiczne dla lokalnego środowiska. Prowadzący spotkanie omówił też zagadnienia związane z negatywnym wpływem konwencjonalnych źródła energii na  środowisko.

Tego samego dnia o godz. 13 i 17 mieszkańcy gminy wysłuchali prelekcji dotyczącej technologii zastosowanych w nowym budynku oraz możliwościach ich adaptacji w budynkach jednorodzinnych. Po prelekcjach wszyscy goście wzięli udział w zwiedzaniu budynku ośrodka.

Przypomnijmy, że zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni w systemie budownictwa pasywnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 240 421,97 zł z tego wartość dofinansowania z UE 2 772 671,27 zł.

Zdjęcia: Dawid Pęciak.

Kampania edukacyjno-informacyjna projektu budowy pasywnego Gminnego Ośrodka Zdrowia