Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z ŁARR S.A.

W imieniu współpracującej z naszym samorządem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu naszej gminy na spotkanie informacyjne dotyczące pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczki Rozwojowej).

Spotkanie odbędzie się 10 października 2022 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Rząśni o godz. 11:00.

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki:
– w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln. zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
– w kwotach od 5 do 70 tys. zł – dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy);
m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania).

Więcej na spotkaniu oraz na stronie internetowej: https://larr.pl/jeremie2pr gdzie znajdą Państwo również informacje o innych produktach i usługach z oferty ŁARR.