Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Dzień: 2022-08-19

Apel do Mieszkańców. Pilnuj swojego psa.

Kurenda. Psy bez opieki właściciela

W związku z licznymi skargami mieszkańców w sprawie wałęsających się psów, Wójt Gminy Rząśnia przypomina o obowiązku sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla osób i mienia. W związku z powyższym wzywa się wszystkich właścicieli psów do trzymania ich na swojej posesji, w sposób uniemożliwiający jej swobodnie […]

Czytaj więcej

Informacja o nieodpłatnym poradnictwie specjalistycznym w powiecie pajęczańskim

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), podajemy do publicznej wiadomości informację Starosty Pajęczańskiego o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego znajdujących się na terenie […]

Czytaj więcej